Geschreven door Rebecca Thomson, International Sales Manager at iRaiser

Ik heb het genoegen gehad om bij verschillende Corporate Engagement programma’s betrokken te zijn in zowel Australië, Scandinavië en Europa. Mijn ervaring leert dat deze partnerships het beste werken op het moment dat beide partijen het commerciële aspect van een samenwerking inzien.

“According to research from the Cone Cause Evolution Study, “80% of Americans are likely to switch brands (equal in quality and price) to the one that supports a charity.”

Het is een feit dat merk reputatie van invloed is op het bedrijfsresultaat en een samenwerking met een filantropische instelling een positive effect heeft op deze reputatie. Op basis van mijn ervaring met het opzetten van dit soort samenwerkingen hieronder 5 tips om zo’n samenwerking met een bedrijf aan te gaan.

1. Denk strategisch, het is een commerciële samenwerking.

Corporate Engagement : 5 tips om succesvolle digitale samenwerkingen tot stand te brengen [NL]

Uitgangspunt is dat beide partijen profiteren van een samenwerking. Beide merken hebben een commerciele waarde. Op het moment dat je gaat kijken naar een samenwerking zullen beide partijen moeten nadenken over de raakvlakken tussen beiden. Hebben jullie bijvoorbeeld dezelfde doelgroep? Zijn er programma’s die op elkaar aansluiten? Hoe zouden wij kunnen aansluiten op het doel en de missie van een organisatie? Het is eigenlijk net als online daten; ga op zoek naar die perfecte match voor jullie organisatie.

2. Wat hebben jullie te bieden?

Denk na over de digitale fondsenwervende tools die jullie beschikbaar hebben en wat potentieel manieren zijn om exposure te geven aan jullie samenwerking? De basis tools hiervoor zijn vaak een donatie platform (voor eenmalige of structurele giften) en het peer-to-peer actieplatform. Via deze kanalen kunnen jullie zowel het eigen merk als dat van de corporate partner onder de aandacht brengen. Dit kan door het gebruik van nieuwsberichten, video’s en afbeeldingen welke in de content van de tools verwerkt kan worden. Een andere manier om exposure te generen voor jullie samenwerking is door hier specifiek aan te refereren in de automatische mails die verstuurd worden richting donateurs in navolging van een succesvolle donatie.
Op verschillende manieren hebben jullie via digitale kanalen dus de mogelijkheid om zichtbaarheid te geven aan jullie samenwerking.

Corporate Engagement : 5 tips om succesvolle digitale samenwerkingen tot stand te brengen [NL]

3. Betrokken werknemers zijn de sleutel tot succes.

Corporate Engagement : 5 tips om succesvolle digitale samenwerkingen tot stand te brengen [NL]

In elke (digitale) samenwerking met een corporate partner is het belangrijk om na te gaan op welke manier je werknemers kan betrekken. Via online donatie platformen en peer-to-peer campagnes kunnen bedrijven hun werknemers uitnodigen om over te gaan tot actie en zich in te zetten voor jullie gezamenlijke campagne. Dit kan bijvoorbeeld door een soortgelijk bericht als hieronder;

“Komende Giving Tuesday nodigen wij onze werknemers uit om een bijdrage te leveren aan Shelter UK en hun strijd tegen dakloosheid; wij moedigen onze werknemers aan om een eenmalige of structurele bijdrage te leveren aan dit belangrijk werk door eenvoudig hier te klikken. Samen hebben we als doel om 20.000 euro op te halen voor dit belangrijke doel en omdat te stimuleren zullen wij elke donatie op deze campagne verdubbelen.”

Er zijn veel verschillende manieren om een actie te starten via peer-to-peer of een donatie platform. Maar voor allemaal geldt dat het van groot belang is om werknemers te motiveren door bijvoorbeeld dus donaties te verdubbelen. Interne promoters van de campagnes zijn ook een sleutel tot succes. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de organisatie en andere motiveren.

4. Bedenk samen wat de juiste marketing strategie is

Om zoveel mogelijk verkeer te generen is een digitaal Marketing plan een must. Op het moment dat jullie het thema en de campagne bepaald hebben is het goed om gezamenlijk te werken aan dit plan. Werk samen en haal op die manier het meeste uit de verschillende afdelingen van beide organisaties; digitaal, fondsenwerving en communicatie. Neem de verschillende digitale kanalen mee in dit plan en sluit niks uit, alles kan helpen om een succesvolle campagne te realiseren!

In alle gevallen biedt het iRaiser platform je de mogelijkheid om de effectiviteit van jullie campagne door te meten tot aan de bedankpagina, met de geavanceerde backend zie je realtime welke kanalen de meeste donaties opleveren. Bij het uitwerken van het Marketing plan is goed om na te gaan op welke manier consumenten betrokken worden en waar de conversie gaat plaats vinden. Is jullie campagne uniek? Heeft de activiteit de potentie om viral te gaan? Zorg er in ieder geval voor dat jullie hierin nauw samenwerken met de corporate partner en stem beide plannen op elkaar af om zo het maximale resultaat te behalen.

Corporate Engagement : 5 tips om succesvolle digitale samenwerkingen tot stand te brengen [NL]

5. Waar vragen jullie om?

Corporate Engagement : 5 tips om succesvolle digitale samenwerkingen tot stand te brengen [NL]

Te vaak heb ik gezien dat non-profit organisaties de waarde die zij creëren in een samenwerking onderschatten. Het doel waarvoor jullie je inzetten is afhankelijk van donaties en de aandacht van buitenaf om het belangrijke werk te kunnen voortzetten. Op het moment dat jullie een samenwerking voorstellen bedenk je dan goed wat de waarde hiervan is en wat er precies van jullie verwacht wordt. Stel jullie zouden een communicatie bureau inschakelen, wat zouden jullie dan betalen voor dezelfde exposure? Neem dit mee als je nadenkt over de invulling van een samenwerking. Corporate partners kunnen bijvoorbeeld hun betrokkenheid tonen door een grote eerste donatie bij aanvang van jullie samenwerking te doen of door bijvoorbeeld garant te staan voor de transactiekosten die verbonden zijn aan de online donaties volgen uit de campagne.

Als laatste een woord van dank aan alle fondsenwervers en donateurs, zonder hun inzet zouden non profit organisaties niet kunnen functioneren.

Voor meer tips en de inzet van onze bewezen oplossing neem contact op met ons team.

Corporate Engagement : 5 tips om succesvolle digitale samenwerkingen tot stand te brengen [NL]

Rebecca Thomson – International Sales Manager

Business vector created by freepik