In 2010 is het Louvre gestart met de campagne Tous Mécènes! om fondsen te werven om de aankoop van het werk Les Trois Grâces door Lucas Cranach te kunnen bekostigen. Vanaf dat moment heeft het Louvre jaarlijks een campagne gestart om ofwel een nieuwe werk te kopen ofwel een bestaand werk te restaureren. Miljoenen euro’s zijn er op deze manier opgehaald dankzij de vrijgevigheid van ruim 20.000 donateurs.
In een steeds uitdagendere markt ten aanzien van fondsenwerving waar crowdfunding steeds prominenter aanwezig zijn er een aantal essentiële factoren waar deze aan moet voldoen om je te kunnen onderscheiden.

Een succesvol klant verhaal: De campagne: Tous Mécènes! van het Louvre Museum

6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne

1. Voorbereiding

Voor je start met de crowdfunding campagne is het belangrijk om een team klaar te hebben staan die zich 100% kunnen focussen op de campagne. Hoe gaan we de campagne positioneren? Hoe ziet de SWOT analyse van het project eruit? Hoe lang gaat de campagne duren? Wat is het streefbedrag? Hoe zit het communicatie plan eruit? Wat krijgen donateurs voor hun steun? En wat is het budget waar we mee kunnen werken?

2. Vertel het verhaal

Op het moment dat deze vragen zijn beantwoord is het zaak om het verhaal rondom de campagne te bouwen. Het verhaal gaat bijdragen aan de bereiken en motiveren van zoveel mogelijk potentiële donateurs. De meest succesvolle campagne All Patrons! was de aankoop van het 1st’s Book of Hours: 1.5 miljoen euro was opgehaald in 4 maanden dankzij de steun van meer dan 9.000 donateurs die geraakt waren door het verhaal over de terugkeur van een nationaal erfstuk in Frankrijk wat eeuwenlang in Engeland bewaard was gebleven.

6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne
6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne

3. Communiceer!

Op het moment dat jullie het verhaal duidelijk voor ogen hebben is het belangrijk om hier een communicatie plan voor te schrijven om de campagne te promoten. Afhankelijk van de teamgrote en het budget kunnen jullie op verschillende manieren communicatie op gang brengen via persberichten, social media, nieuwsbrieven, partnerships, evenementen of speciale acties kunnen worden bedacht zoals bijvoorbeeld: #GoFrançoisGo een video game om de campagne te promoten onder duizenden deelnemers.

4. Activeer supporters

Het is heel belangrijk om de vaste groep van supporters te motiveren om jullie campagne te dragen. Zij kunnen ervoor zorgen dat ook de groep donateurs die nog niet aan jullie verbonden is enthousiast gaat worden over het doel en de campagne. Het succes van een crowdfunding campagne hangt af van hoe goed je deze tweede ‘ring’ aan supporters weet te binden. De Tous Mécènes! campagnes laten zien dat van campagne tot campagne ongeveer 50% van de donateurs loyaal blijven en deze relaties onderhouden we actief via nieuwsbrieven, goodies en exclusieve voorproefjes zodat ze ook in de daaropvolgende campagne kunnen steunen.

6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne
6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne

5.Bedank donateurs!

Het allerbelangrijkste element van een succesvolle campagne is het bedanken van de donateurs. Zij maken het succesvol en zorgen ervoor dat jullie je doel kunnen behalen en dat moet je niet ongemerkt voorbij laten gaan. Belangrijk hierbij is dat je alles beloftes die jullie vooraf gedaan hebben ook nakomen om ze zo actief te houden richting de toekomst.

6. Innovatie

Een laatste punt, zorg ervoor dat elke campagne weer vernieuwend is. De introductie van bijvoorbeeld nieuwe betaalmethode geeft donateurs vertrouwen dat jullie actief bezig zijn met het verbeteren van de donateurs beleving. In 2016, met de introductie van het iRaiser platform zagen wij een serieuze toename in het aantal online donateurs. 10% van de traditionele check donateurs zijn overgegaan naar een betaling via creditcard.

6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne

Deze 6 tips zijn tot stand gekomen uit de ervaring wij bij iRaiser hebben opgedaan uit de samenwerking met onder andere het Louvre Museum, de Fondation du Patrimoine, het Centre des Monuments Nationaux en vele anderen. Wij hopen dat jullie hier iets aan hebben om ook tot succesvolle crowdfunding campagnes te komen en nodigen jullie uit om ook met onze innovatieve producten en ervaren medewerkers in contact te komen.

6 tips voor een succesvolle crowdfunding campagne

Ophélie Peyron – Cultural & Corporate Foundations Market Manager